Wat gebeurde er op Twitter?

 
  Dalton informatie

 


Voor nieuws van de DALTON-vereniging: Klik hier

 

Nieuws uit de school


04

Visitatie Dalton commissie

A.s. donderdag 7 januari wordt onze school bezocht door drie visiteurs van de Nederlandse Daltonvereniging. Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar verleend wordt. Na zo'n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar, indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf jaar als de kwaliteit wel in orde is. Dit wordt inmiddels onze vierde visitatie.

Voor ons een kans om onze daltonontwikkelingen te laten onderzoeken door zogenaamde 'critical friends'. De visiteurs zijn deskundige, ervaren collega's afkomstig uit het daltononderwijs. Na het schoolbezoek schrijft het visitatieteam haar bevindingen in het visitatieverslag van de school en geeft een advies over het toekennen door de vereniging. De visitatiecommissie PO & VO - ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging - adviseert het bestuur vervolgens het advies van de visiteurs op te volgen, eventueel aan te vullen of er van af te wijken.

We kijken uit naar hun bezoek!

TerugPlaats reactie

Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen.