Welkom op de Casimirschool!

Hartelijk welkom! 

De Casimirschool is de enige school van de Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir, een excellente school (drie maal op rij toegekend) en staat in het centrum van Gouda in twee karakteristieke gebouwen (Groeneweg 27 en Herpstraat 1). Wij zijn een zelfstandige schoolvereniging. De schoolvereniging is in 1923 opgericht door ouders van de binnenstad. De ouders zijn allemaal lid van de schoolvereniging en kiezen uit hun midden het toezichthoudend deel van het bestuur.

De Casimirschool is een Daltonschool waar zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid in gebondenheid, reflectie en effectiviteit kernwaarden zijn. Binnen ons daltononderwijs besteden wij ook veel tijd aan beweging, cultuur, drama, dans, muziek, beeldende vorming en techniek. Voor gym, drama, muziek, beeldende vorming en techniek hebben wij vakleerkrachten in dienst.

Onze groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest op de locatie Groeneweg 27; de groepen 6 t/m 8 op de locatie Herpstraat 1. De school heeft rond de 400 leerlingen in 16 groepen. Wij streven naar hoge kwaliteit. Goed onderwijs bestaat wat ons betreft uit drie onderdelen: kennis opdoen, leren omgaan met anderen en jezelf als persoon ontwikkelen. Wij werken graag samen met andere instellingen in onze directe omgeving, onder andere met excellente scholen, BSO de Bibelebonz, de Jeugdtheaterschool en Sportpunt Gouda.

Op deze site, op onze Facebookpagina, via Instagram en Twitter kunt u de Casimirschool leren kennen.

Wouter Groot MLE RDO

Directeur Bestuurder


Wilt u zich verder verdiepen in waar we mee bezig zijn?  Hieronder vindt u twee documenten die weergeven wie wij zijn en waar we mee bezig zijn. De thermometer geeft aan wat we in de afgelopen twee jaar bereikt hebben. De zelfbewuste school vertelt u iets meer over het profiel van de school. Wie we zijn en hoe wij invulling geven aan onze missie en visie.  

 


Schoolgids 

Hier kunt u onze schoolgids van onze school inzien.

Klik hier om in te zien

Nieuwe leerling aanmelden

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft.

inschrijving nieuwe leerlingen

Jaarverslag

Hier kunt u het jaarverslag van de Schoolvereniging van 2017 lezen.

Klik hier voor het jaarverslag 2017

Tevredenheidsonderzoek

In januari 2015 is er in de school voor een groot tevredenheidsonderzoek gehouden.

Klik hier voor de uitslag


Bent u een ouder, of anderzijds betrokken bij onze school?
Via Tabulo heeft u toegang tot interne informatie van de school,
zoals de statuten, het schoolplan, verslagen e.d. 

Diverse bestanden op deze pagina vereisen de installatie van Adobe Acrobat Reader op uw computer.
Klik
op het logo als u dit programma nog niet heeft geïnstalleerd.