Welkom op de Casimirschool!

Hartelijk welkom op de site van onze school! Neem gerust de tijd om een indruk te krijgen over wie wij zijn en waar wij voor staan.

De Casimirschool is een excellente school ( predicaat behaald voor 2014 en voor 2015-2018) en staat in het centrum van Gouda in twee karakteristieke gebouwen (Groeneweg 27 en Groeneweg 30). Wij zijn een zelfstandige school en maken geen deel uit van een groter bestuur. De schoolvereniging is in 1923 opgericht door ouders van de binnenstad. De ouders zijn allemaal lid van de schoolvereniging en kiezen uit hun midden het bestuur van de school.

Wij zijn een Daltonschool waar zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid in gebondenheid, reflectie en effectiviteit kernwaarden zijn. Binnen ons daltononderwijs besteden wij ook veel tijd aan beweging, cultuur, drama, dans, muziek, beeldende vorming en techniek. Voor gym, drama, muziek, beeldende vorming en techniek hebben wij vakleerkrachten in dienst.

Wij streven naar hoge kwaliteit. Goed onderwijs bestaat wat ons betreft uit drie onderdelen: kennis opdoen, leren omgaan met anderen en jezelf als persoon ontwikkelen.

Wij werken graag samen met andere instellingen in onze directe omgeving, onder andere met excellente scholen, BSO de Bibelebonz, de Jeugdtheaterschool en Sportpunt Gouda.
Op deze site, op onze Facebookpagina, via Instagram en Twitter kunt u de Casimirschool leren kennen.

Wouter Groot MLE RDO
registerdirecteur 


Wilt u zich nog meer verdiepen in waar we mee bezig zijn?  Hieronder vindt u twee documenten die weergeven wie wij zijn en waar we mee bezig zijn. De thermometer geeft aan wat we in de afgelopen twee jaar bereikt hebben. De zelfbewuste school vertelt u iets meer over het profiel van de school. Wie we zijn en hoe wij invulling geven aan onze missie en visie.  

 


Schoolgids 2017 / 2018

Hier kunt u onze schoolgids van 2017-2018 inzien.

Klik hier om in te zien

Nieuwe leerling aanmelden

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft.

inschrijving nieuwe leerlingen

Jaarverslagen

Hier kunt u het jaarverslag van de Schoolvereniging van 2016 lezen.

Klik hier voor het jaarverslag 2016

Tevredenheidsonderzoek

In januari 2015 is er in de school voor een groot tevredenheidsonderzoek gehouden.

Klik hier voor de uitslag


Daltoncertificaat en techniek

In 2016 zijn we bezocht door visiteurs van de Daltonvereniging. Alle Dalton-scholen krijgen eens in de vijf jaar tijd een visitatie om te zien of ze nog wel Dalton-waardig zijn. Opnieuw is onze licentie verlengd voor vijf jaar.


Klik hier voor de licentie.

Wij zijn een school die verantwoord omgaat met wetenschap en techniek. We zijn door het platform bèta-techniek gecertificeerd en hebben wetenschap en techniek
een vaste plek in ons onderwijs gegeven.

Klik hier voor het techniekcertificaat
Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO) op de Casimirschool

De school heeft het overblijven uitbesteed aan de Bibelebonz.
Telefonisch spreekuur elke woensdag van 9.30-10.30 uur: 0182-523074

Incidenteel overblijven:

o   Knipkaart kopen bij de conciërge.
o   Aanmelden via: tso@casimirschool.nl
o   Op de overblijfdag zelf: knipkaart wordt afgetekend door de tso-leidster.

Flexibel overblijven:

o   De dinsdag voorafgaande aan de week van de overblijfdag(en) melden bij: tso@casimirschool.nl

Vast overblijven:

o   Aanmelden via: jrozendaal@casimirschool.nl

Verlof buiten vakanties

De formulieren voor aanvraag voor verlof zijn voor ouders/ verzorgers te downloaden op Tabulo, bij de groep 'Casimirschool' bij het onderdeel groepsbestanden


Bent u een ouder, of anderzijds betrokken bij onze school?
Via Tabulo heeft u toegang tot interne informatie van de school,
zoals de statuten, het schoolplan, verslagen e.d. 

Diverse bestanden op deze pagina vereisen de installatie van Adobe Acrobat Reader op uw computer.
Klik
op het logo als u dit programma nog niet heeft geïnstalleerd.