Wat gebeurde er op Twitter?

 
  Dalton informatie

 


Voor nieuws van de DALTON-vereniging: Klik hier

 

Nieuws uit de school


19

Casimirschool opnieuw excellent!!

Tot onze niet geringe vreugde hebben we dit jaar opnieuw het predicaat "Excellente School" mogen ontvangen! Deze benoeming is geldig voor de komende drie jaar.

Een fragment uit het juryrapport: 

"De Casimirschool is een ambitieuze school waar de lat hoog ligt. Zowel de schoolleiding als het team voelen zich hiervoor verantwoordelijk. De focus ligt op innovatie en ontwikkeling. Leerlingen worden aangemoedigd te reflecteren op hun leerproces, en doelen te stellen, onder andere door het bijhouden van een portfolio. De school houdt in haar aanbod rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen, zowel voor de plusleerlingen als voor degenen die minder presteren. Leerlingen worden gestimuleerd samen te werken en samen te leren. Dit bevordert een positief klimaat. De school betrekt ouders nauw bij de ontwikkeling van hun kind(eren) én bij het functioneren van de school onder andere via een digitaal platform."

We zijn hier erg blij mee! Dit houdt overigens natuurlijk niet in dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Ook de komende jaren zullen we ons blijven inzetten om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven.

TerugPlaats reactie

Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen.