De school

De Casimirschool is de enige school van de Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir, een excellente school (drie maal op rij toegekend) en staat in het centrum van Gouda in twee karakteristieke gebouwen (Groeneweg 27 en Herpstraat 1). Wij zijn een zelfstandige schoolvereniging. De schoolvereniging is in 1923 opgericht door ouders van de binnenstad. De ouders zijn allemaal lid van de schoolvereniging en kiezen uit hun midden het toezichthoudend deel van het bestuur.

Wouter Groot, Directeur Bestuurder

De Casimirschool is een Daltonschool waar zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid in gebondenheid, reflectie en effectiviteit kernwaarden zijn. Binnen ons daltononderwijs besteden wij ook veel tijd aan beweging, cultuur, drama, dans, muziek, beeldende vorming en techniek. Voor gym, drama, muziek, beeldende vorming en techniek hebben wij vakleerkrachten in dienst.

Onze groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest op de locatie Groeneweg 27; de groepen 6 t/m 8 op de locatie Herpstraat 1. De school heeft rond de 400 leerlingen in 16 groepen. Wij streven naar hoge kwaliteit. Goed onderwijs bestaat wat ons betreft uit drie onderdelen: kennis opdoen, leren omgaan met anderen en jezelf als persoon ontwikkelen. Wij werken graag samen met andere instellingen in onze directe omgeving, onder andere met excellente scholen, BSO de Bibelebonz, de Jeugdtheaterschool en Sportpunt Gouda.

Op deze site, op onze Facebookpagina, via Instagram en Twitter kunt u de Casimirschool leren kennen.

Wouter Groot MLE RDO
Directeur Bestuurder