Informatie

Aanmelding & inschrijving

In deze categorie vindt u alles over het aanmelden van uw kind, de inschrijfprocedure en de beschikbaarheid van plaatsen per schooljaar.

Uw kind aanmelden voor de Casimirschool

Aanmelden en inschrijven

Bij een aanmelding van uw kind gaan wij bepalen of wij een plek voor uw kind beschikbaar hebben. Een aanmelding is dus nog geen inschrijving! Pas als er een plaats is, ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u uw kind inschrijven. Uw kind is pas ingeschreven als het inschrijfformulier door ons ontvangen is en wij een bevestiging van inschrijving hebben verstuurd. De bevestiging van inschrijving is voor u van belang. Het is onze bevestiging dat uw kind inderdaad geplaatst is op onze school.

Zij-instromers

Voor zij-instromers hebben we soms wel een plekje. Op dit moment hebben we enkele plaatsen vrij in groep 2. De meeste groepen zitten echter wel vol. Neemt u over mogelijke plaatsing in de verschillende groepen contact op met Janet Rozendaal van de administratie via de mail: jrozendaal@casimirschool.nl.

Voor het schooljaar 2023-2024

De kleutergroepen voor het schooljaar 2023-2024 zijn in principe vol; u kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Dit geldt voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020. Als u voor uw kind een plekje op de wachtlijst wilt, dan kunt u bellen naar school. U krijgt nog geen inschrijfformulier, er wordt wel een kaartje gemaakt (naam, geboortedatum, telefoonnummer). Pas als er een plaats is, ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u uw kind inschrijven. Uw kind is pas ingeschreven als het inschrijfformulier door ons ontvangen is en wij een bevestiging van inschrijving hebben verstuurd. De bevestiging van inschrijving is voor u van belang. Het is onze bevestiging dat uw kind inderdaad geplaatst is op school.

Voor het schooljaar 2024-2025

De kleutergroepen voor het schooljaar 2024-2025 zijn in principe vol; u kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Dit geldt voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021. Als u voor uw kind een plekje op de wachtlijst wilt, dan kunt u bellen naar school. U krijgt nog geen inschrijfformulier, er wordt wel een kaartje gemaakt (naam, geboortedatum, telefoonnummer). Pas als er een plaats is, ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u uw kind inschrijven. Uw kind is pas ingeschreven als het inschrijfformulier door ons ontvangen is en wij een bevestiging van inschrijving hebben verstuurd. De bevestiging van inschrijving is voor u van belang. Het is onze bevestiging dat uw kind inderdaad geplaatst is op school.

Voor het schooljaar 2025-2026

De kleutergroepen voor het schooljaar 2025-2026 zijn in principe vol; u kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Dit geldt voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022. Als u voor uw kind een plekje op de wachtlijst wilt, dan kunt u bellen naar school. U krijgt nog geen inschrijfformulier, er wordt wel een kaartje gemaakt (naam, geboortedatum, telefoonnummer). Pas als er een plaats is, ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u uw kind inschrijven. Uw kind is pas ingeschreven als het inschrijfformulier door ons ontvangen is en wij een bevestiging van inschrijving hebben verstuurd. De bevestiging van inschrijving is voor u van belang. Het is onze bevestiging dat uw kind inderdaad geplaatst is op school.

Kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 kunnen nu nog niet worden aangemeld. Meer info over de aanmelding van deze leerlingen volgt later op onze site.

Links:

Toelatingsbeleid Casimirschool (PDF, 486,794 KB)

Schoolgids

De schoolgids is een bron van informatie voor de leden van de Schoolvereniging. Hiernaast is deze informatie ook zeer geschikt om een beter beeld te krijgen over het onderwijs op de Casimirschool.

Links:

Schoolgids Casimirschool 2023-2024 (PDF, 3,158 MB)

Buitenschoolse Opvang

De Casimirschool werkt samen met de Bibelebonz, de BSO uit de binnenstad, voor buitenschoolse opvang.Als u uw kind wilt opgeven voor buitenschoolse opvang, dan kunt u met hen contact opnemen. Medewerkers van de Bibelebonz verzorgen ook het overblijven bij ons op school (TSO).

Links:

Bibelebonz

Scholen op de kaart

Elke school in Nederland heeft uitgebreid informatie gedeeld via scholen op de kaart. Bent u op zoek naar een school van uw keuze, dan kunt u daar ook scholen met elkaar vergelijken. Een bezoekje waard!

Links:

Scholen op de kaart