Informatie

Onderwijs en Kwaliteit

Alle informatie over onze school in algemene zin en toegepaste informatie over Daltononderwijs, onze missie en onze visie. Kwaliteit maken door samen leren, samen leven en samen werken.

Leiderschapsteam

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van het leiderschapsteam:

Missie en Visie

Missie:

We bieden onze leerlingen Daltononderwijs naar zelfbewustzijn zonder vrees: voor kinderen met lef!

Visie:

We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, door samen werken, samen leren en samen leven.

Daltononderwijs

Vanaf het jaar 2000 is de Casimirschool een Daltonschool. De pedagogiek van het daltononderwijs past goed bij de Casimirschool. Vanaf 2000 zijn we gericht bezig geweest met de vorming van ons onderwijs. In 2023 zijn we voor het laatst bezocht door een visitatieteam van de Nederlandse Daltonvereniging en is onze licentie verlengd voor een periode van vier jaar.

Wij ontlenen onze identiteit aan de uitgangspunten van Daltononderwijs. De pijlers van het Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, reflectie en effectiviteit. Door samen leren, samen werken en samen leven willen wij de kinderen zelfbewustzijn bijbrengen, zodat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze nodig hebben om op te goeien in de toekomstige samenleving. Zoals Helen Parkhust de grondlegger van daltononderwijs het noemt: kinderen zonder vrees. Dit is door de Daltonvereniging nu vertaald in: kinderen met lef!

Links:

De website van de Daltonvereniging

Excellente school

De Casimirschool is vier keer op rij door de onderwijsinspectie beoordeeld als excellente school. Vanaf 2014 is de school al een excellente school. Wat betekent dat nu, een excellente school? Een excellente school is door de onderwijsinspectie als 'goed' beoordeeld. Daarnaast heeft de school zich opgegeven als excellente school. Een aparte jury van de onderwijsinspectie beoordeelt of de school, naast goed onderwijskwaliteit, uitblinkt op een bepaald gebied. Wij zijn excellent beoordeeld op: Een zelfbewuste school, met zelfbewuste leerlingen en leerkrachten.

Links:

Rapporten Inspectie Schoolportret (PDF, 61,037 KB)

Kwaliteit

Wij zijn een excellente school die op een specifieke manier werkt aan kwaliteit. Hier delen wij graag onze manier van werken, volgens het gedachtegoed van Continuous Improvement. Bij ons is er geen ontsnappen aan kwaliteit!

Links:

100 jaar Zelfbewust (PDF, 858,234 KB) Strategisch beleid 2023-2027 (PDF, 297,052 KB) Leren in teams (PDF, 4,356 MB) Ontwikkelen in teams (PDF, 65,271 KB) werken aan kwaliteit (PDF, 175,429 KB) Klassenteams, lerende professionals (PDF, 2,457 MB)

Schoolportret NIVOZ

Het NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, is een vrijplaats voor onderwijsprofessionals, waar tijd en aandacht is voor kleine en grote pedagogische vragen. Het NIVOZ heeft onze school geportretteerd in 2019.

Links:

Een zelfbewuste school

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs hebben wij als school beschreven aan welke onderwijsbehoeften wij als school kunnen voldoen. In dit document staat beschreven wat wij als basisondersteuning zien en welke extra ondersteuning wij kunnen bieden. Ook geven wij in dit document onze grenzen aan en beschrijven wij waar we niet aan kunnen voldoen.

Links:

Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 (PDF, 79,393 KB)

Scholen op de kaart

Elke school in Nederland is te vinden op scholen op de kaart. Als u op zoek bent naar een school voor uw kinderen, dan kunt u op deze site scholen met elkaar vergelijken. Er staan gegevens op over tevredenheid, toetsresultaten, uitstroom van leerlingen en nog veel meer interessante informatie. De informatie kan u helpen bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze.

Links:

Scholen op de kaart