Informatie

Onze school & ons onderwijs

Alle informatie over onze school in algemene zin, en toegepaste informatie over Daltononderwijs, onze missie en onze visie.

Leiderschapsteam

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van het leiderschapsteam:

Missie en visie

Missie:

We bieden onze leerlingen Daltononderwijs naar zelfbewustzijn zonder vrees: voor kinderen met lef!

Visie:

We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, door samen werken, samen leren en samen leven.

Daltononderwijs

Vanaf het jaar 2000 is de Casimirschool een Daltonschool. De pedagogiek van het daltononderwijs past goed bij de Casimirschool. Vanaf 2000 zijn we gericht bezig geweest met de vorming van ons onderwijs. In 2016 zijn we voor het laatst bezocht door een visitatieteam van de Nederlandse Daltonvereniging en is onze licentie verlengd voor een periode van vier jaar.

Wij ontlenen onze identiteit aan de uitgangspunten van Daltononderwijs. De pijlers van het Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, reflectie en effectiviteit. Door samen leren, samen werken en samen leven willen wij de kinderen zelfbewustzijn bijbrengen, zodat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze nodig hebben om op te goeien in de toekomstige samenleving. Zoals Helen Parkhust de grondlegger van daltononderwijs het noemt: kinderen zonder vrees. Dit is door de Daltonvereniging nu vertaald in: kinderen met lef!

Links:

De website van de Daltonvereniging

Schoolgids

De schoolgids is een bron van informatie voor de leden van de Schoolvereniging. Hiernaast is deze informatie ook zeer geschikt om een beter beeld te krijgen over het onderwijs op de Casimirschool.

Links:

Schoolgids

Excellente school

De Casimirschool is die keer op rij door de onderwijsinspectie beoordeeld als excellente school. Vanaf 2014 is de school dus al een excellente school. Wat betekent dat nu, een excellente school? Een excellente school is door de onderwijsinspectie als 'goed' beoordeeld. Daarnaast heeft de school zich opgegeven als excellente school. Een aparte jury van de onderwijsinspectie beoordeelt of de school, naast goed onderwijskwaliteit, uitblinkt op een bepaald gebied. Wij zijn excellent beoordeeld op: zelfbewustzijn als centraal concept voor ontwikkeling.

Links:

Rapporten Inspectie