Informatie

Het dagelijks leven op onze school

Wilt u iets weten over de gymlessen, de kleuren van de dag, of bijvoorbeeld hoe de tussenschoolse opvang (het overblijven) bij ons geregeld is? We verzamelen hier de wat meer praktische informatie.

TSO (overblijven) op de Casimirschool

Op onze school is er tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er is de mogelijkheid om vaste dagen in te kopen voor de TSO of flexibel overblijven via een knipkaartsysteem.

Vragen over de tussenschoolse opvang (TSO), het overblijven tussen de middag kunt u stellen aan Janet Rozendaal van de administratie. Zij is te bereiken op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend op 0182519706 of via jrozendaal@casimirschool.nl

Oudercommunicatie: Tabulo

Ouders van de Casimirschool communiceren met elkaar via een ouderplatform: Tabulo. Als uw kind bij ons op school komt krijgt u een inlog hiervoor.

Links:

Tabulo Meer weten over Tabulo

Gymles

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal op de locatie Groenweg. Leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal op de locatie Herpstraat. Groep 3 t/m 5 gaat daar lopend heen. de gymlessen in de Herpstraat worden verzorgd door een vakleerkracht gym.

Kleuren van de dag

De kinderen van onze school leren het al snel, elke dag heeft een specifieke kleur. Die gebruiken we om te plannen en taken af te kleuren. Zo hebben we met elkaar een overzicht van wat er op welke dag gepland en afgemaakt is. Het werken met een taak is een belangrijk onderdeel binnen het daltononderwijs.

Maatjeswerk

In ons daltononderwijs werken we in elke groep met een maatjes-systeem. Als een kind als 4 jarige instroomt, wordt het gekoppeld aan een 'zorgmaatje' uit groep 2, die het kind op weg helpt op school. In een gewone schoolweek zijn er meerdere maatjes-taken. Dat zijn samenwerkingsopdrachten die de kinderen uitvoeren. Maatjeswerk is soms ook klassendoorbrekend. Zo lezen de kinderen uit de middenbouw met kinderen uit de onderbouw (tutormaatjes) en werken de kinderen uit de groepen 8 met kinderen uit groep 1/2 samen (kleutermaatjes). Wij doen dit om samenwerking te bevorderen. Samenwerken is één van de pijlers in daltononderwijs.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is een belangrijke pijler in het daltononderwijs. Wij leren de kinderen in de 8 jaar basisonderwijs om zelfstandig te werken, op weg naar zelfsturend leren. Hierbij gaat het on de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfoplossend vermogen, zelfsturing en zelfregulatie. Dit zijn belangrijke elementen die kinderen helpen bij het opgroeien.

Talentendagen

Bij de talentendagen brengen we de kinderen in contact met beroepen, hobby's en interesses van ouders, opa's en oma's en leerkrachten. Hierdoor ontdek je telkens weer iets nieuws, ervaren kinderen de passie van anderen en ontdekken ze wat zij leuk vinden ( of juist niet...).

Vakleerkrachten

Wij werken met verschillende vakleerkrachten. Er zijn specialisten op het gebied van beeldende vorming, dans, muziek, gym en techniek. In hele of halve groepen krijgen onze kinderen meerdere malen in de weke les van deze vakspecialisten.

Digitaal leren

Op onze school leren we de kinderen omgaan met digitale media. In de groepen 1 en 2 worden tablets met enige regelmaat gebruikt. De groep 3 t/m 5 werken wekelijks met Chromebooks. Vanaf groep 6 werken de kinderen dagelijks met Chromebooks. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende digitale methodes, waaronder 'Blink' voor wereldoriëntatie, Google Classroom en Gynzy voor de basisvakken.