Het dagelijks leven op onze school

Maatjeswerk

In ons daltononderwijs werken we in elke groep met een maatjes-systeem. Als een kind als 4 jarige instroomt, wordt het gekoppeld aan een 'zorgmaatje' uit groep 2, die het kind op weg helpt op school. In een gewone schoolweek zijn er meerdere maatjes-taken. Dat zijn samenwerkingsopdrachten die de kinderen uitvoeren. Maatjeswerk is soms ook klassendoorbrekend. Zo lezen de kinderen uit de middenbouw met kinderen uit de onderbouw (tutormaatjes) en werken de kinderen uit de groepen 8 met kinderen uit groep 1/2 samen (kleutermaatjes). Wij doen dit om samenwerking te bevorderen. Samenwerken is één van de pijlers in daltononderwijs.