Informatie

De schoolvereniging

De schoolvereniging

De schoolvereniging is opgericht in 1923, door ouders uit de binnenstad in Gouda. Als sinds 1923 is de Schoolvereniging een zelfstandige vereniging, die één school onder zich heeft: De Casimirschool. In 1957 is de school vernoemd naar Rommert Casimir, een Nederlandse onderwijsvernieuwer. Hij was een voorstander van Bijzonder Neutraal Onderwijs.

Ouders die hun kind op de Casimirschool hebben ingeschreven, worden automatisch lid van de schoolvereniging. Het bestuur van de Schoolvereniging bestaat uit een uitvoerend deel: de directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel van het bestuur, dat gevoerd wordt door ouders.

Het bestuur van de schoolvereniging legt verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergaderingen.

Jaarverslag

Hier kunt u de jaarverslagen van de schoolvereniging van de afgelopen jaren bekijken. Schoolbesturen zijn verplicht zich jaarlijks te verantwoorden op het gebied van kwaliteit, gevoerd beleid en financiën.

Links:

Jaarverslag 2018 (PDF, 7,231 MB)

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om bewust en verantwoord met onze omgeving om te gaan. In 2019 hebben we een groen/blauw schoolplein gerealiseerd, waardoor 'Groen' terugkomt in stedelijke gebieden en 'Blauw' zorgt voor waterberging in de bodem.

Vanaf 2010 wordt ons afval 100% CO2 neutraal verwerkt en vanaf 2019 is ook het energieverbruik van de school CO2 neutraal, via groene energie.

Op deze manier gaan we verantwoord om met onze omgeving en leren we de kinderen om bewust met duurzaamheid om te gaan.