Informatie

De schoolvereniging

De schoolvereniging

De schoolvereniging is opgericht in 1923, door ouders uit de binnenstad in Gouda. Als sinds 1923 is de Schoolvereniging een zelfstandige vereniging, die één school onder zich heeft: De Casimirschool. In 1957 is de school vernoemd naar Rommert Casimir, een Nederlandse onderwijsvernieuwer. Hij was een voorstander van Bijzonder Neutraal Onderwijs. In 2023 bestaat de Casimirschool dus 100 jaar!

Ouders die hun kind op de Casimirschool hebben ingeschreven, worden automatisch lid van de schoolvereniging. Het bestuur van de Schoolvereniging bestaat uit een uitvoerend deel: de directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel van het bestuur, dat gevormd wordt door ouders.

Het bestuur van de schoolvereniging legt verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergaderingen. De verenigingsvorm heeft voor ons grote voordelen. Wij verenigen ouders en school om samen het best mogelijke onderwijs te creëren en zetten ons gezamenlijk hiervoor in. Er is een grote samenhorigheid en betrokkenheid!

Jaarverslag 2023

Hier kunt u het jaarverslag van de schoolvereniging van het afgelopen jaar bekijken. Schoolbesturen zijn verplicht zich jaarlijks te verantwoorden op het gebied van kwaliteit, gevoerd beleid en financiën.

Links:

Jaarverslag 2023 (PDF, 1,887 MB)

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om bewust en verantwoord met onze omgeving om te gaan. In 2019 hebben we een groen/blauw schoolplein op de locatie Groeneweg gerealiseerd, waardoor 'Groen' terugkomt in stedelijke gebieden en 'Blauw' zorgt voor waterberging in de bodem.

Vanaf 2010 wordt ons afval 100% CO2 neutraal verwerkt en vanaf 2019 is ook het energieverbruik van de school CO2 neutraal, via groene energie.

Op deze manier gaan we verantwoord om met onze omgeving en leren we de kinderen om bewust met duurzaamheid om te gaan.

Links:

Groencertificaat Energie (PDF, 357,103 KB)

Statuten

Hier vindt u de statuten van de schoolvereniging. We besturen de schoolvereniging volgens het one-tier-model, met een uitvoerende directeur bestuurder en ouders als interne toezichthouder. De ouders houden toezicht namens de ALV van de schoolvereniging wen werken volgende de uitgangspunten ven de Code Goed Bestuur.

Links:

Statuten (PDF, 424,726 KB)

Klachtenregeling

Niet altijd gaat alles goed. Alle medewerkers gaan graag met u in gesprek om dat op te lossen. Soms kan het zijn dat u hierover toch een klacht wilt indienen. Dat kunt u in eerste instantie doen bij het bestuur. Het bestuur gaat dan met u aan de slag met de afhandeling van de klacht. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan de klacht worden voorgelegd bij de de landelijke klachtencommissie bijzonder onderwijs, waarbij wij zijn aangesloten.

Links:

klachtenreglement GCBO