De schoolvereniging

Klachtenregeling

Niet altijd gaat alles goed. Alle medewerkers gaan graag met u in gesprek om dat op te lossen. Soms kan het zijn dat u hierover toch een klacht wilt indienen. Dat kunt u in eerste instantie doen bij het bestuur. Het bestuur gaat dan met u aan de slag met de afhandeling van de klacht. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan de klacht worden voorgelegd bij de de landelijke klachtencommissie bijzonder onderwijs, waarbij wij zijn aangesloten.

Links:

klachtenreglement GCBO