De schoolvereniging

De schoolvereniging

De schoolvereniging is opgericht in 1923, door ouders uit de binnenstad in Gouda. Als sinds 1923 is de Schoolvereniging een zelfstandige vereniging, die één school onder zich heeft: De Casimirschool. In 1957 is de school vernoemd naar Rommert Casimir, een Nederlandse onderwijsvernieuwer. Hij was een voorstander van Bijzonder Neutraal Onderwijs.

Ouders die hun kind op de Casimirschool hebben ingeschreven, worden automatisch lid van de schoolvereniging. Het bestuur van de Schoolvereniging bestaat uit een uitvoerend deel: de directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel van het bestuur, dat gevoerd wordt door ouders.

Het bestuur van de schoolvereniging legt verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergaderingen.