Het dagelijks leven op onze school

Vakleerkrachten

Wij werken met verschillende vakleerkrachten. Er zijn specialisten op het gebeid van beeldende vorming, dans, muziek gym en techniek. In hele of halve groepen krijgen onze kinderen meerdere malen in de weke les van deze vakspecialisten.