Onderwijs en Kwaliteit

Daltononderwijs

Vanaf het jaar 2000 is de Casimirschool een Daltonschool. De pedagogiek van het daltononderwijs past goed bij de Casimirschool. Vanaf 2000 zijn we gericht bezig geweest met de vorming van ons onderwijs. In 2023 zijn we voor het laatst bezocht door een visitatieteam van de Nederlandse Daltonvereniging en is onze licentie verlengd voor een periode van vier jaar.

Wij ontlenen onze identiteit aan de uitgangspunten van Daltononderwijs. De pijlers van het Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, reflectie en effectiviteit. Door samen leren, samen werken en samen leven willen wij de kinderen zelfbewustzijn bijbrengen, zodat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze nodig hebben om op te goeien in de toekomstige samenleving. Zoals Helen Parkhust de grondlegger van daltononderwijs het noemt: kinderen zonder vrees. Dit is door de Daltonvereniging nu vertaald in: kinderen met lef!

Links:

De website van de Daltonvereniging