Aanmelding & inschrijving

Buitenschoolse Opvang

De Casimirschool werkt samen met de Bibelebonz, de BSO uit de binnenstad, voor buitenschoolse opvang.Als u uw kind wilt opgeven voor buitenschoolse opvang, dan kunt u met hen contact opnemen. Medewerkers van de Bibelebonz verzorgen ook het overblijven bij ons op school (TSO).

Links:

Bibelebonz