Leerling opgeven

Hoe kan ik mijn kind opgeven op de Casimirschool?

  Voor het schooljaar 2018-2019

    • We hebben nog plaatsten beschikbaar voor zij-inktromers in de groepen 2,4,7 en 8.  

    De kleutergroepen voor het schooljaar 2018-2019 zijn in principe vol; u kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Dit geldt voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2015. Als u voor uw kind een plekje op de wachtlijst wilt, dan kunt u bellen naar school. U krijgt nog geen inschrijfformulier, er wordt wel een kaartje gemaakt (naam, geboortedatum, telefoonnummer). Pas als er een plaats is, ontvangt u een inschrijfformulier. Het kind is pas ingeschreven als het inschrijfformulier door ons ontvangen is en wij een bevestiging van inschrijving hebben verstuurd. De bevestiging van inschrijving is voor u van belang. Het is onze bevestiging dat uw kind inderdaad geplaatst is op school.

    Voor het schooljaar 2019-2020

     De kleutergroepen voor het schooljaar 2019-20290 zijn in principe vol; u kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Dit geldt voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2016. Als u voor uw kind een plekje op de wachtlijst wilt, dan kunt u bellen naar school. U krijgt nog geen inschrijfformulier, er wordt wel een kaartje gemaakt (naam, geboortedatum, telefoonnummer). Pas als er een plaats is, ontvangt u een inschrijfformulier. Het kind is pas ingeschreven als het inschrijfformulier door ons ontvangen is en wij een bevestiging van inschrijving hebben verstuurd. De bevestiging van inschrijving is voor u van belang. Het is onze bevestiging dat uw kind inderdaad geplaatst is op school.

Kinderen die na 30 september 2016 geboren zijn worden nog niet ingeschreven!

De telefonische inschrijving voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 start op 7 januari 2019 om 8.00 uur.